Kontakt

AgroSILVA s.r.o.
Kukučínova 1674/25
921 01 Piešťany

Tel: +421 0905 618 352
E-Mail: agrosilva@agrosilva.sk

IČO: 176 393 79
DIČ: 2020395608
IČ DPH: SK2020395608

Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: 27100-212/0200
IBAN: SK26 0200 0000 0000 2710 0212